Bližší košile než kabát

Nemá smysl povídat si o Bohu, když můžeme Boha v sobě zažívat.

Jak lépe dojít DOMŮ než skrze sebe sama.

Nemůžeme se bavit o Bohu, pokud máš nemoci, starosti, problémy, trápení ...

Vše co k tobě nepatří, může odejít.

Neopominutelná pro tvé uzdravení je tvá DOHODA s Bohem, tvá životní cesta.

Zanech výmluv, proč nemůžeš. Pohlédni na sebe, svůj život a řekni, co si přeješ.


Životní úkol - Podstata života

Pořádáme setkání, kde máš možnost dozvědět se o sobě mnohem více než ti bylo dosud řečeno.

Dostaneš návod jak žít v souladu se svojí životní cestou.

S tvojí a jen s tvojí pomocí ti pomůžeme odstranit veškeré nedostatky tvého života.

Ten den, kdy přijmeš sám - sama sebe, bude dnem, kdy začneš žít.Novinky

Naděje

Lidstvo jde do záhuby.

Člověk má naději.

Kdo rozumí, jedná.

Rok 2016

Základy klidu se zachvějou